Sportslig plan

Sportslig plan ble revidert 2014. Den skal følges av alle trener/oppmen og lagledere i Roterud fotball. Ved evt. spørsmål kan sportslig leder Einar Opsahl eller leder Roterud fotball Morten Røros kontaktes.

sportlig_plan_2014_revidert_versjon_3.doc