Roterud IL skal være et sportslig og sosialt samlingspunkt som gir glede, trygghet og fellesskap for alle i nærmiljøet.


Roterud IL har følgende grunnverdier som skal gjenspeiles i all aktivitet:

  • Samlingspunkt - et sosialt samlingspunkt for både medlemmer og de som har tilknytning til nærmiljøet
  • Bredde - det skal legges vekt på breddeidrett hvor barnas behov er det viktigste
  • Allsidighet - allsidighet skal prioriteres før bevisst topping og spesialisering innen en idrett (gjelder spesielt barn 6 -10 år)
  • Inkludering - alle barn og voksne er til enhver tid velkommen til å delta i treninger og støtteapparatet.
  • Livslang idrettsglede - idretten skal legges opp på en slik måte at barna for lyst til å ha et livslangt aktivt liv

Nyheter

07.05.2017 05:06
Eidsiva bredbånd sponser Roterud IL RØYSLIMOEN: I fem år framover skal Eidsiva bredbånd sette sitt preg på Røyslimoen Idrettspark, gjennom en ny sponsoravtale med Roterud IL. Det gir gode kroner i kas...
Les mer