Fotballstyret og utvalg sesongen 2018

Sportslig utvalg 2019
Rolle Navn Telefon e-post
Leder/Ungdomsfotball/Fair Play Tor Sortåsløkken 901 23 172 su-fotball@roterud.no
Barnefotballen (6-12 år) / Fair-Play Even Røhjell 970 93 359 erohjell@yahoo.no
Trenerutvikling Pål Voytovich 994 89 184 pvoyto@online.no
Spillerutvikling (ferdighetsmerke) Even Berge 473 14 914 even@berge.com
Keeperansvarlig Helene Eng Stangvik 905 98 166 helene.eng.stangvik@gmail.com
Jentefotball Turid Magnus 970 16 368 magnusturid@gmail.com
Baneansvarlig John Ljøkjel 482 46 370 johnlokjel@gmail.com
Andre funksjoner i fotballgruppa
Materialforvalter Kari Nyhus 996 41 703 materialforvalter@roterud.no
Thomas Johansen 416 10 677
Banefordeler Tore Harald Bergh 402 18 513 banefordeler@roterud.no
Jørgen Norling 901 49 917
Dommeransvarlig barnefotball Frøydis Haug 984 80 278 fruhaug@gmail.com
Dommeransvarlig kretsdommere Jan B. Hammerdal 996 41 729 janbirger78@hotmail.com