Keepertrening

For å utvikle gode keepere, er det nødvendig å rette fokus på keeperinteresserte barn allerede i 9-10 års alder. Forsøk gjerne med mer eller mindre faste keepere, men keepere bør også i flere år spille en del ute på banen for å oppøve spillforståelse og å bruke beina.

Her vil vi forsøke å samle noen treningstips og ressurser for å utvikle gode keeperferdigheter. Ta gjerne keeperene til side under ordinær trening og tren dem kontinuerlig opp i ferdighetene beskrevet her.
Redning
I heftet "Keepertrenerkurs 1" utgitt av Norges Fotballforbund finner vi følgendeforslag til hva en keeper bør få opplæring i etter hvilken alder keeperen har:
Alder
Utførelse (teknikk)
Valg
Andre momenter
Under 8 år
Lær gjennom lek

Grunnleggende opptreden
Mottak/grep
Distribusjon (kast og spark)
Generell ballbehandling, føtter og hender
Enkel fallteknikk
Litt om plassering
Lek

Veksle mellom å være keeper og utespiller
8 - 10 år
Utgangsstilling
Mottak/grep ulike typer baller (høye og lave)
Distribusjon
Forflytning
Fallteknikk
Koordinasjon, fotarbeid
Reaksjonsevne
Plassering
Dirigent
Motorisk gullalder

Regler

Vær fornøyd med små framskritt

Veksle mellom å være keeper og utespiller
11 - 12 år
Utgangsstilling
Mottak/grep alle typer baller
Fallteknikk og sats
Feltarbeid
Én mot én-situasjoner
Tilbakespill, høye tilbakepasninger og generell distribusjon
Frispark og straffespark
Kommunikasjon med forsvaret
Plassering og posisjonsspill
Dirigering/regler og kommunikasjon
Lese spillet/fotballforståelse
Evne til å forbedre valg, øve i sppillsituasjoner
Dødballer
Læringshunger

Ideel læringsperiode
Stort utvikllingspotensial
Nå vil noen ta steget mot å bli keeper

Veksle mellom å være keeper og utespiller

Det er ikke alderen i tabellen som er avgjørende for hva en keeper bør trenes opp i, det er de fysiske og psykiske ressursene samt mestringsgrad i ferdighetene.
Grunnleggende keeperteknikker bør vektlegges og mestres. Dette gir et godt utgangspunkt for videre ferdighetstrening og valg av handling (stå på strek, ut og møte,...) Trenere må være med å veilede og instruere, både i forhold til ferdigheter, plassering og spesielt på valg av handling.

Linkene i tabellen leder til utvalgte øvelser på treningsøkta.no. Denne nettsiden er passordbelagt og du må kontakte lagleder eller styret i fotballgruppa for å få tilgang. Øvelsene er godt beskrevet, illustrert med tegninger, bilder og video. Hver enkelt øvelse er utskriftsbar.

En annen fin ressurs, er dette dokumentet der det er samlet en del oppvarming- og teknikkøvelser. Her finner du beskrivelser, illustrasjoner og forslag til øvelser som går på utgangsstilling, grep og mottak, sprang og fallteknikkk, distribusjon og tilbakespill, feltarbeid og 1-mot-1 situasjoner.

Det kan være nyttig å bruke følgende kartleggingsskjema for å synliggjøre en keepers ferdigheter og forbedringspotensiale.