Fair Play


ROTERUD skal være en klubb som har en bevisst holdning til Fair Play - dette skal gjelde spillere, trenere, ledere og foreldre. Roterud skal arbeide etter regler og retningslinjer nedsatt av forbund (NFF) og krets (IØFK).

Alle trenere/oppmenn og lagleder skal skrive under på holdningskontrakt utarbeidet av Indre Østland fotballkrets. Det samme gjelder spillere i ungdomsfotball. Lagleder har ansvaret for å følge det opp.

Husk:

  1. Dommere skal ikke kritiseres.
  2. Trenere og ledere skal slå ned på gule kort pga. dårlig oppførsel, banning, kjefting på dommer etc.
  3. Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Det handler også om hvordan vi er mot hverandre - medspillere og motspillere, på banen og utenfor banen.
  4. Fair Play er JA til respekt, toleranse og nestekjærlighet.

Fair Play er NEI til rasisme og mobbing.


NFF - Fotballens verdier / Fair play

holdningskontrakt_roterud_fotball.pdf