Rutiner for bruk av LagetMitt.net i Roterud IL

Roterud IL bruker tjenesten LagetMitt for administrering og drifting av lag og banetid.
Under finner dere våre rutiner for bruken av LagetMitt i klubben.

Øvrig dokumentasjon på bruken av LagetMitt finnes på tjenestens UserVoice sider: http://rubic.uservoice.com/

Få tilgang på eksisterende lag

Foresatte og utøvere som er registrert i LagetMitt kan opprette sin egen bruker ved å velge "Aktiver bruker" i APPen eller på websiden https://lagetmitt.net.

Nye lag

Kontakt nestleder@roterud.no for en enkel innføring i løsningen.

Lagleders oppgaver

Gå gjennom spillerlista og oppdater detaljer på alle spillere og trenere.
Endringer på utøvere samt opprettelse av nye utøvere vil automatisk synkroniseres inn i medlemgsregisteret.
Dersom en utøver slutter, oppdater statusen til personen = "Sluttet". Da vil dette medlemmet meldes ut av treningsgruppa i medlemsregisteret og ikke lenger motta treningsavgifter. Personen er fortsatt medlem av klubben.
Spillere som er aktive, inaktiv/pause eller skadet vil fortsatt motta treningsavgifter.

Under sesongen vil seriekamper og treninger som holdes på banen bli opprettet av banefordeler men:
- Detaljer på seriekamper (oppmøte, hvem som spiller etc) fyller lagleder inn
- Detaljer på treninger (Tittel, Ansvarlig, innhold etc) fylles lagleder inn.

Frigjøring av banetid
Alle aktiviteter som beslaglegger banetid er det viktig at "ryddes opp" dersom dere ikke har behov for å bruke banen i oppsatt tidsrom.
Avhengig av type baneaktivitet har vi to rutiner:
 • SERIEKAMPER
  Varsle banefordeler på epost banefordeler@roterud.no så frigjør banefordeler banen

 • ALLE ANDRE AKTIVITETER
  Slett aktiviteten inne i ditt lag-grensesnitt. Da blir også oppføring på banen borte.
  Dersom dere skal ha en annen aktivitet i samme tidsrom, slett likevel aktiviteten slik at banen blir frigjort og opprette en ny aktivitet for laget ditt.
  Dersom aktiviteten ikke er allokert på banen, kan dere endre eksisterende aktivitet.

TeamAdmin / banefordelers oppgaver

Fra og med 2015 sesongen overtar KlubbAdmin rollen noen av lagleders oppgaver:
 • Opprettelse av nye lag

 • Oppsett av integrasjon mot fotball.no

 • Import av seriekamper fra fotball.no

 • Opprettelse av treninger som beslaglegger banetid

 • Booking av Roterudbua
Når integrasjon mot fotball.no er ferdig og kamper importert varsler banefordeler lagleder/oppmann.