Sportslig plan

Sportslig plan ble sist revidert 2018. Den skal følges av alle trener og lagledere i Roterud fotball. Ved evt. spørsmål kan sportslig leder Tor Sortåsløkken eller leder Roterud fotball Morten Røros kontaktes.