Lagleder oppgaver

· Arrangere foreldre og spillermøte. Det bør være minimum 1 foreldre møte henholdsvis på vår og høst sesongen

· Være ansvarlig for lagskontor når laget oppretter en. Lagleder må følge idrettslagets retningslinjer for lagskonto. Det er kun lov å ha lagskonto i Sparebank 1 Gudbrandsdal. Ta kontakt med kasserer når det skal opprettes.

· Sørge for å ajourføre medlemsliste under Laget mitt. og sende oppdatert liste til nestleder i Roterud; epost:nestleder@roterud.no

· Ved oppstart av nytt lag har lagleders ansvar for at alle nye medlemmer fyller ut registreringsskjema og gir dette til nestleder i Roterud

· Sørge for at alle trenere/oppmenn og lagleder har søkt om politiattest.

· Ansvar for at lagets dugnader blir utført etter retningslinjer fra styret i Roterud fotball

· Ansvar for at trenere/oppmenn og trenere har skrevet under på Fair Play holdningskontrakt. Fra og med ungdomsfotball skal også spillere skrive under. Leveres leder Roterud fotball

· Være bindeledd mellom styret i Roterud og foreldrene/spillerne

· Bidra med å skape et sportslig og sosialt samlingspunkt som gir trygghet, glede og felleskap for alle på laget.

· Ta imot bortelag og dommere på en positiv måte, å være behjelpelig ved evt spørsmål

· Bestille treningstid og melde på lag til seriespill til gitte frister, samt melde på lag til turneringer

· I barnefotball skal lagleder gi beskjed til bortelag om kamptidspunkt minimum en uke før. I ungdomsfotball setter IØFK opp dag og tidspunkt samt dommer. Ved evt mangel på dommer må lagleder skaffe dommer fra Roterud

· Gi beskjed til banefordeler dersom oppgitt treningstid ikke blir brukt på Røyslimoen stadion

lagskonto_for_roterud_fotball.xlsx

_2016_rutiner_lagsbankkonto_for_roterud_fotball.pptx