Alle aktivitetsplaner ligger under årskull i meny til venstre
Aktivitetsplaner er laget av trenerne for hvert kull. Evt. endringer vil bli publisert på Facebooksiden