Jentefotballdag

Se info i flyer under. Roterud er stolt med-arrangør av denne dagen. Tilbudet går til alle jenter i alderen 12-15 år, og vi håper så mange som mulig melder seg på. Feil link i flyer'n, benytt https://goo.gl/forms/XDEcTrnJda1LjiIu1 for å melde deg på.