Roterudkarusellen 2018

Roterud IL skigruppa har tradisjon for å arrangere en serie med skirenn, kalt Roterudkarusellen, for grenda og skolekretsen vår. Målsettingen for rennet er et uformelt barneskirenn, og ikke minst en sosialmøteplass for barn og foreldre. Det er kafe i skolekantina og gymsalen kl. 11 - 13.

Det arrangeres fire renn hver vinter rundt nærmiljøanlegget på Røyslimoen skole, tre søndager og et siste kveldsrenn på en tirsdag:

Søndag 21/1, klassisk stil. Søndag 4/2, fri stil. Søndag 18/2, klassisk stil

Tirsdag 13/3 kl. 18,fristil sprint. Henting av startnummer kl1730(etter på melding kvelden før).

Konkurranse form:

Barnehagebarn går i en egen kortløype ca. 400 meter, antall runder vil bli telt. Skolebarn melder inn hvor mange runder de vil gå i langløype, ca. 1 km. Start parvis, med 30 sekunder startintervall. Premie til alle deltagere som deltar på minst to renn J

Påmelding:Vi som arrangerer ser helst at påmelding og betaling skjer i forkant, innen fredag før rennet. Meld barna på rennet til e-post skigruppa@roterud.noSi i fra om: Navn på barnet, fødselsår, og om de skal gå flere renn.

Pris for alle 4 renn er 150,- per barn. Enkeltrenn 80,- per barn. Forhåndsbetaling til bankkonto nr: 2095.50.22638, merk betaling med barnets navn. Vis frem kvittering på betaling når nummeret hentes.

PS. Påmelding og betaling er mulig renndagen. Etteranmeldte bør møte i god tid!

NYHET! Sekretariatet er åpent fredag 19/1 for henting av startnummer, Roterudbua kl. 18-19. For forhåndsbetalte, og de som ønsker å betale her. Jo fler som gjør dette, jo mindre sannsynlighet for forsinkelse rennedagen søndag.

Søndag renndagen er det etter anmelding og nummer henting i gymsalen kl. 0930 til 1030, NB ingen etter anmelding etter kl1030!

START første par ut: kl.1100på løkka bak Roterudbua.

Velkommen!

Klikk her for å skrive inn tittel