Samarbeidsavtale mellom Roterud IL Fotballgruppa og Lillehammer Fotballklubb

Mandag 19.04.2018 ble samarbeidsavtalen mellom de to klubbene undertegnet i Roterudbua.

Avtalen har som formål å sørge for at flest mulig holder på med idretten sin så lenge som mulig. Det skal gjennomføres flere konkrete tiltak for å jobbe mot dette formålet.

Sportslig utvalg i Roterud har stor tro på at dette vil gagne lokalfotballen generelt, og Roterud IL spesielt. Avtalen skal evalueres hvert halvår, første gang innen utgangen av juni 2018.