Medlemskap i Roterud IL

Alle som deltar i aktivitet i regi av Roterud IL inkl. undergruppene fotball, ski, idrettsskole og roterudtrimmen, samt alle trenere, lagledere og øvrige med tillitsverv må være medlem i Roterud Idrettslag. Dette for blant annet å være dekket opp av våre forsikringsordninger.

Ønsker du å støtte Roterud IL selv om du ikke deltar i organisert aktivitet er du selvfølgelig velkommen til dette, spre gjerne dette budskapet videre!

Medlemsavgift er 150,- kr pr medlem pr. år og innmelding gjøres via denne siden.

På forhånd tusen takk for at DU vil støtte Roterud IL!