Oppstart skitrening 18.10.2016
I uke 42 starter vi med organisert aktivitet for alle partier i skigruppa. Se aktivitetsplaner for mer informasjon om oppmøtetid og sted. Dersom ditt barn ikke var med forrige sesong ønsker vi at du sender en e-post til skigruppa@roterud.no med følgende info: Barnets navn, fødselsdato, adresse, navn, mobilnr og e-postadresse til foresatte. Dette er viktig for at vi har oversikt på hvem som er med og for at vi skal nå alle med informasjon knyttet til aktiviteten.

Informasjon fra skigruppa høsten 2016 19.09.2016
Med flotte høstdager og temperaturer som på gode sommerdager, er det kanskje ikke så mange som har begynt å tenke på skisesongen ennå. Vi i skigruppa har imidlertid så smått begynt å planlegge høsten, og i den forbindelse kommer litt informasjon om høstens aktiviteter. Les info her

Oppstart skileik for 2009 kullet 20.09.2016
Skigruppa starter opp med skileik for 2009-kullet i uke 43. Mer info her

Venabusamling 2016 20.09.2016
Årets samling gjennomføres 25.-27. november. Samlingen er for barn fra 2007-årgangen og eldre. Sett av helgen. Det vil komme mer info etter hvert.

Sportslig plan - 2016 - 2018
Sportslig plan for Roterud IL SKI 2016 - 2018 er tilgjengelig her. Ta gjerne kontakt med skigruppa@roterud.no dersom du har spørsmål knyttet til sportslig plan.

Trenings- klubbrenn
Tirsdag 20. desember arrangerer Roterud IL Ski et uformelt juleklubbrenn på Natrudstilen. Les invitasjon her.

Deltagelse på skirenn 2016 -2017
Informasjon fra skigruppa knyttet til deltagelse på skirenn (vedlegg til Sportslig plan). Se dokumentet her.

Smørekurs 2017
Roterud IL Ski arrangerer i samarbeid med G-sport Rustadstuen smørekurs rett over nyttår. Mer info knyttet til dette kommer på nettside og facebook.

Roterudkarusell 2017
Årets roterudkarusell